Oblicza geografii – podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Nauczanie geografii na każdym poziomie edukacji to kwestia doboru odpowiednich podręczników, które muszą uwzględniać potrzeby zarówno uczniów, jak również nauczycieli. Dlatego wspólna koncepcja, która łączy podręczniki Oblicza geografii, sprawdza się w nauczaniu przedmiotu w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Zakres podstawowy

Podręczniki do nauczania geografii z Nowej Ery z zakresu podstawowego podzielone są na dwie części.

1. Pierwsza część
Zawiera treści dotyczące geografii ogólnej, a materiał został tak przygotowany, by łagodnie wprowadzić ucznia w zagadnienia. To doskonałe narzędzie do pracy z młodszym uczniem, co znacznie ułatwia efektywne przyswajanie wiedzy. Liczne ciekawostki, fotografie zaciekawią każdego ucznia i wprowadzą w świat trudniejszej wiedzy stopniowo i bez nadmiernego obciążenia materiałem.

2. Druga część
Dotyczy geografii społeczno-ekonomicznej. To materiał przygotowany z myślą o uczniach, nie o podstawie programowej. Oblicza geografii to podręcznik, który znacznie uławia naukę i kształci umiejętności młodego człowieka w zakresie posługiwania się mapą. Książka wzbudza zainteresowanie ucznia i pozwala mu w przystępny sposób przygotować się do sprawdzianów i testów.

Zakres rozszerzony

Podobnie jak w poprzednim przypadku, podręczniki dzielą się na dwie części.

1. Pierwsza część
Geografia fizyczna ogólna, jednak wzbogacona o dodatkowe treści, które pozwolą młodemu człowiekowi chłonąć wiedzę niezbędną do matury już od pierwszej klasy.

2. Druga część
Geografia społeczno-ekonomiczna wzbogacona o nowe rozwiązania dydaktyczne, które skutecznie przygotowują ucznia do egzaminu dojrzałości już na pierwszym etapie nauczania.

Pomoce dydaktyczne

Zarówno zakres podstawowy, jak i rozszerzony posiada niezbędne narzędzia pracy dla nauczyciela. Karty pracy oraz Atlas stanowią uzupełnienie serii i tworzą wspólną koncepcję nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. W obecnej sytuacji warto również dodatkowo wspomóc się materiałami dydaktycznymi, które ułatwiają pracę zdalną.